INNOVATION ER KREATIV UDVIKLING INDENFOR EN RAMME

Udvikling af arkitektur, TV-programmer, afdelingsstrategi og udstillinger er også innovation. For at få succes med innovation skal du have sans for de individuelle og kollektive dynamikker, der understøtter kreativt arbejde og forstå at sætte de rigtige rammer og mål. Når vi i TRAC arbejder med innovation, sker det med en dyb forståelse for kreativitetens væsen og hvordan den bedst fremmes i en organisatorisk sammenhæng, med blikket rettet mod den målgruppe, du skal nå samt med respekt for din organisations overordnede målsætning og opgaveansvar.

Bliv rustet til innovation

Når vi arbejder med innovation og strategiudvikling, arbejder vi altid med de ledere og ledelsesteams, der står i spidsen for innovationsprojekterne. Det er dem, der skal skabe nye samarbejdsformer, der kan realisere den nye vision og det er dem, der skal undgå blind spots, der kan forhindre dem i at se muligheder og farer.

Et innovationsforløb med os handler derfor først og fremmest om at gøre de mennesker, der skal stå for det i stand til at tænke visionært og realistisk, så der er en organisation, der kan gøre visionen til virkelighed.

 

Design af innovationsprocesser

Når nye produkter eller formater skal udvikles

Hvis en kreativ virksomhed ønsker at satse på nye markeder eller kundegrupper, skal den omkodes til at kunne tænke kreativt i nye retninger. Kreative virksomheder har deres individuelle kreative signatur og når den skal appliceres på nye målsætninger, så er der behov for, at udviklingsprocessen skræddersyes til formålet.

Vi tilbyder konsulentbistand til design og facilitering af innovationsprocesser, hvor nye formater, målgrupper eller tematikker skal i spil.

"Thea Mikkelsen bistod JP/Politikens Hus i tilrettelæggelsen og afviklingen af en række workshops om udvikling af koncernens mobile udgivelser. Med sin eminente evne til at forstå problemstillingen og organisationens behov var Thea en uvurderlig ressource i det innovationsarbejde, der skabte grundlaget for en af vores mest succesrige satsninger de seneste år. Med stor empati evner Thea at fremme dynamikken i innovationsarbejdet, så det bliver drevet effektivt frem mod konkrete beslutninger og handlinger."

Stig Kirk Ørskov, CEO JP/Politikens Hus A/S