INNOVATION ER KREATIV UDVIKLING INDENFOR EN RAMME

Udvikling af arkitektur, TV-programmer, afdelingsstrategi og udstillinger er også innovation. For at få succes med innovation skal du have sans for de individuelle og kollektive dynamikker, der understøtter kreativt arbejde og forstå at sætte de rigtige rammer og mål. Når vi i TRAC arbejder med innovation, sker det med en dyb forståelse for kreativitetens væsen og hvordan den bedst fremmes i en organisatorisk sammenhæng, med blikket rettet mod den målgruppe, du skal nå samt med respekt for din organisations overordnede målsætning og opgaveansvar.

Styrk din ledelse af kreative projekter

Programmet består af en dynamisk vekselvirkning mellem teori, individuelt arbejde med eget projekt og fælles opgaver til sparring og udvikling fordelt på tre moduler. Programmet indledes med et personligt interview, hvor vi præciserer dit projekt og din rolle. Dette følges op af en coachingsamtale mellem andet og tredje modul, hvor vi stiller ind på dine personlige udfordringer ved opgaven. Kurset afsluttes med en tre siders skriftlig opgave, hvor du reflekterer over dine vigtigste læringspunkter fra forløbet på baggrund af en selvvalgt problemstilling. Den praksisnære opbygning sikrer, at undervisningen forankres i din virkelighed.

Du skal på programmet arbejde med et konkret projekt. Det kan fx være at producere en tv-serie, at lede et arkitektkonkurrenceteam, at tilrettelægge en udstilling, at planlægge en boglancering, at være tovholder på en begivenhed, at udvikle en programrække til tv eller at lede en kampagne. Når du arbejder konkret med dit eget projekt, får du mulighed for straks at prøve kræfter med de værktøjer og teorier, som indgår i programmet, og derved udfordre dig selv i forhold til den rolle, du spiller i de forskellige sammenhænge, som projektet bringer dig i.

Du præsenteres for værktøjer til at projektstyre, udvikle, placere projektet strategisk, præsentere det og udvikle dig selv i din rolle. Teoretisk skaber kurset bro mellem klassiske projektledelsesværktøjer, erhvervspsykologiske pointer omkring ledelse og samarbejde og kreativitetens psykologi. Hermed får du både rationelle styringsredskaber, hjælp til din ledelse og forklaringer på, hvilke kræfter der er i spil i et kreativt udviklingsarbejde, som ofte er det, der gør det så vanskeligt at systematisere processen.

For at give dit projekt de bedste livsbetingelser opfordres du til at tænke strategisk og forbinde dine egne mål for projektet med visionerne i din organisation. Når du får forbundet dit projekt med din organisations overordnede målsætninger, giver du det de bedste livsbetingelser og sikrer, at din og dine samarbejdspartneres indsats bliver optimeret til gavn for både jeres tidsforbrug og din organisations ressourcer.

"Jeg har brugt kurset til at reflektere over den lederrolle, jeg har haft, og brugt indsigten til at skærpe mit syn på, hvor jeg gerne vil hen i fremtiden. I et sjældent koncentreret og to-the-point kursus har jeg fået ryddet op i og skærpet synet på min ofte diffuse og uformelle ledelsesrolle. Jeg ved nu langt klarere, hvor jeg vil hen, og jeg er blevet godt rustet til turen." Bente Vinge Pedersen, udstillingsleder, Medicinsk Museion, København.

DOWNLOAD: STYRK DIN LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER
 

Design af innovationsprocesser

Når nye produkter eller formater skal udvikles

Hvis en kreativ virksomhed ønsker at satse på nye markeder eller kundegrupper, skal den omkodes til at kunne tænke kreativt i nye retninger. Kreative virksomheder har deres individuelle kreative signatur og når den skal appliceres på nye målsætninger, så er der behov for, at udviklingsprocessen skræddersyes til formålet.

Vi tilbyder konsulentbistand til design og facilitering af innovationsprocesser, hvor nye formater, målgrupper eller tematikker skal i spil.

"Thea Mikkelsen bistod JP/Politikens Hus i tilrettelæggelsen og afviklingen af en række workshops om udvikling af koncernens mobile udgivelser. Med sin eminente evne til at forstå problemstillingen og organisationens behov var Thea en uvurderlig ressource i det innovationsarbejde, der skabte grundlaget for en af vores mest succesrige satsninger de seneste år. Med stor empati evner Thea at fremme dynamikken i innovationsarbejdet, så det bliver drevet effektivt frem mod konkrete beslutninger og handlinger."

Stig Kirk Ørskov, CEO JP/Politikens Hus A/S