Du skal finde dig selv i opgaven

Som leder af kreative projekter og for kreative mennesker kommer du ikke i mål med ledelsesværktøjer alene. Du skal finde din egen ledelsesstil og de metoder og teorier, som klinger rigtigt for dig i forhold til de opgaver, du står overfor. At finde frem til din egen ledelsesstil er en læringsrejse, hvor du skal finde dig selv som leder af den opgave, du har ansvaret for.

Dette gælder især ved karriereskifte eller særlige udfordringer i markedet, hvor du ofte skal lære at bruge dig selv på en helt ny måde, så perspektiverne fra fortiden ikke blokerer for udsynet i fremtiden.

Ledercoaching

Som leder i kreative sammenhænge vil ledelse ofte været forbundet med et engagement i det felt, du arbejder med. At finde din egen måde at understøtte og påvirke det kreative arbejde vil derfor altid stå i centrum for coaching gennem TRAC. Vi ved, at det at finde sig til rette i sit arbejdsliv også handler om at du skal finde dig selv i sit arbejde og i den rolle, du har i organisationen. Derfor er coaching altid en personlig udviklingsproces, der for at den bliver mest succesfuld både indeholder personlig læring og arbejdsmæssige indsigter. Thea Mikkelsen samt vores håndplukkede tilknyttede coaches arbejder alle med en dyb menneskelig erfaring i kreative processer og med en forståelse for arbejdets karakter i kreative og innovative organisationer.

"Jeg har gennem de sidste 12 måneder haft jævnlige sessions med Thea Mikkelsen i forbindelse med vækstudfordinger, vores virksomhed har stået overfor. Både indenfor ledelse og ikke mindst etablering af ny virksomhedsstruktur og dertilhørende beslutningsprocess. Jeg har personligt haft stor glæde af den ledelsessparring, Thea har kunnet tilbyde. Ligesom vores mellemledere har haft deres egne sparringssessions, og alle overfor mig udtrykt samme positive oplevelse. Mine sessions med Thea har naturligvis ikke løst virksomhedens dagligdags spørgsmål, men de har åbnet mine øjne for nye muligheder og ikke mindst brug af nye værktøjer. Jeg har ganske enkelt følt mig bedre klædt på til - som leder - at håndtere de meget udfordrende situationer, en virksomhed i stærk vækst står overfor. Nok særligt en kreativ virksomhed, som vores, der udspringer af en meget flad struktur og vokser ind i en nødvendig hierarkisk struktur. Som leder for en virksomhed med over 100 mennesker, har det været uhyre værdifuldt for mig at have “mit” ledelsessparrings rum udenfor virksomheden. Og det er noget jeg har tænkt mig at fortsætte med at have."

Irene Sparre, Head of Animation, Wilfilm

Lederteamcoaching

Mange steder går ledermøder med drift og planlægning af kommende aktiviteter. Men lederteams er afhængige af de relationer, som medlemmerne kan skabe til hinanden og de samtaler omkring arbejde, som de på baggrund heraf er i stand til at have. Der vil altid være elementer af konkurrence og følelsen af eksklusion i ledelsesteams. Problemerne opstår, når sådanne følelser påvirker de beslutninger, der tages. I lederteamcoaching hos TRAC sørger vi for, i samarbejde med jer, at der bliver talt om de vigtige emner omkring samarbejde, strategi og visioner for virksomheden. Samtidig vil de relationer, som I får bygget op skabe en bedre platform for udvikling af virksomheden med jeres opgave i fokus.

"Thea Mikkelsen har sammen med erhvervspsykolog Ruth Hald faciliteret KADKs institutledelse til refleksioner omkring ledelsesarbejdet på en vidensinstitution. Undervejs opstod mange erkendelser, som vi bærer med os i det daglige arbejde. Med hjælp fra Thea´s tilrettelæggelse fik vi åbnet for den komplekse verden, ledelse er, på en måde så den enkelte leder kunne navigere i den."

Lene Dammand Lund, Rektor for KADK

 

Hogan ledertest

Få spejlet dig selv som leder

Den internationale autoritet i personlighedsvurdering og -rådgivning, Hogan Assessments har mere end tre årtiers erfaring i at øge produktiviteten ved at hjælpe virksomheder med at udvikle talenter og evaluere og understøtte lederpotentialer.

Både Thea Mikkelsen og flere af vores tilknyttede konsulenter er certificeret i brugen af dette avancerede testværktøj. Når det bruges i TRAC regi udgør det grundlaget for en udviklende samtale, hvor du bliver mere bevidst om, hvordan dine værdier påvirker din ledelsesstil, hvilke knapper du kan skrue op og ned for, så du kan justere din ledelse til bestemte situationer samt hvordan andre opfatter dig i pressede situationer og hvordan du bedre håndterer det.

"Jeg har arbejdet sammen med Thea Mikkelsen i forbindelse med, at jeg skulle sætte et stærkt kreativt hold af lederprofiler. Thea brugte Hogan tests og sin erfaring med arbejdet i filmbranchen og vi havde nogle gode snakke, som var med til at gøre de enkeltes kompetencer og udfordringer i forhold til at skulle arbejde med filmproduktion og samarbejde med hinanden og andre på holdet tydeligere. Jeg synes, at hun er god og jeg kan anbefale andre at bruge hende, når der skal sættes hold eller når der er konflikter, man ikke selv kan løse."

Ib Tardini, producer