Hvis organisationen skal i udvikling, skal ledere og medarbejdere i udvikling.

Innovation og kreativt arbejde kræver en særlig balance mellem personlig fordybelse og stramme rammer samt inspirerende samarbejde og fleksibilitet. At skabe en kultur, der kan understøtte det kræver, at alle er indstillet på at have både egen indsats og det fælles projekt i tankerne. I udviklingsprocesser arbejder vi for at denne balance bliver mest dynamisk.

Bliv bedre sammen

Vi rådgiver, coacher og designer processer, der støtter jer i jeres ønsker ved at sørge for, at I får taget de rigtige samtaler - om strategi, vision, motivation, organisation og ledelse. Det gør vi med fokus på tværfagligt samarbejde, den innovative organisationskultur, kommunikation og med den fælles forståelse af vision og opgave i centrum.

Alle vores indsatser er skræddersyede og tilpasset den situation og den opgave, I står med. Ofte vil vores engagement hos jer bestå af personaledage, strategiseminarer, coachinger, leder- og lederteamsparring samt visionsarbejde.

Ved større opgaver inddrager vi erfarne konsulenter fra vores netværk, så I får præcis den støtte, I har brug for til at nå i mål.

Samskabelse

Sammen med erhvervspsykolog Mette Møller har Thea Mikkelsen siden 2012 stået for den interne organisations- og chefudvikling i kommunernes eget læringshus Center for Offentlig Kompetenceudvikling og hermed understøttet den turn around COK har været igennem.

"…vi fandt en både fagligt stærk, innovativ, kreativ og erfaren, bundsolid samarbejdspartner, til at løfte opgaven sammen med vores chefgruppe…..energien, engagementet, tilstedeværelsen og ikke mindst evnen til at medleve i og fastholde vores udvikling er meget stærk. I et marked med mange konsulent virksomheder, og med en personlig erfaring fra mange ledelsestræningsforløb i mange forskellige organisationer kan jeg uden forbehold give min anbefaling..."

Ib Oustrup, tidl. adm. dir. COK (Center for offentlig kompetenceudvikling)

Organisationskultur

Over et år samarbejdede jeg med DR Fiktion for at udvikle den kreative kultur på stedet til at blive endnu stærkere.

"Thea Mikkelsen har bistået DR Fiktion og mig med at udvikle afdelingen, mhb på at få en en mere åben og kvalificeret dialog og feedback kultur mellem medarbejderne. Med stor lydhørhed og indsigt har Thea styret 4 work shops gennem 12 mdr, der tydeligt ændrede medarbejdernes forståelse af deres relation til Fiktion og til hinanden - og som værter for de mange freelancere, vi har ansat. Thea er meget direkte i sin form, og det skaber tillid i en konsulent-skeptisk gruppe, fordi man ikke mærker, at der er et fastlagt resultat, der skal nås, men en bevægelig vej mod et mål, som vi er fælles om. Vi har dagligt glæde af de opdagelser, vi fik sammen med Thea."

Piv Bernth, tidl. dramachef, DR Fiktion