KARRIEREUDVIKLING ER PERSONLIG UDVIKLING

Store forandringer i en virksomhed, vækst eller nedskalering, karrierehop eller en helt ny position kræver at vi omtænker måden vi bruger os selv i vores rolle. Vi skal aflære noget og tillære noget andet og vi kommer derfor selv i spil på nye måder. Jeg arbejder med at hjælpe ledelser og enkelte ledere og specialister med at håndtere disse skift. Hvad enten de tager udgangspunkt i et personligt valg eller ens organisation ønsker, at man tager nye ansvar på sig, så kræver det, at man får gentænkt, hvad der er vigtigt og hvem man skal være i sin rolle for at få succes.

Kontakt os

Innovation

Innovation, strategiudvikling og organisatorisk udvikling kræver personlig udvikling hos de mennesker, der skal bære det igennem. Alt for ofte blokeres vores syn af de erfaringer vi har med os fra tidligere poster. Dette kan indimellem blokere for at se potentialerne i nye visioner, men også de farer der lurer og de risici man må være opmærksom på.

Læs mere →

Bliv bedre sammen

Få udviklet organisationens kreative potentiale. Med organisationens opgave i centrum og sans for jeres specifikke prioriteringer designer og faciliterer vi processer for ledergrupper, medarbejdergrupper, projektledere, kernemedarbejdere m.fl. Vores fokus er at få det kreative potentiale i organisationen til at udfolde sig i opgaveløsninger, strategiudvikling, samarbejde og ledelse, så organisationens visioner indfries.

Læs mere →

Coaching

Find dig selv i din rolle som leder af kreative processer. I vores coachingforløb af ledere, projektledere og ledelsesgrupper har vi fokus på, at du som ansvarlig forstår din rolles muligheder, finder dig selv som leder, der hvor du er, så du får dine kompetencer i spil og bliver fuldt rustet til at løse dine udfordringer og skabe inspiration og virkelyst omkring dig.

Læs mere →